2014

<div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Bolin, Niklas</p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p><a href="https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:743871">Hur vanligt är det med nya partier i nationella parlament?</a><em> OM MAKT OCH POLITIK On Power and Politics–Swedish politics in a comparative perspective.</em> </p> </div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div><div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Hellström, Johan, Bäck, Hanna & Walther, Daniel</p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p><a href="https://maktochpolitik.wordpress.com/2014/12/05/varfor-blir-det-nyval/">Varför blir det nyval?</a><em> OM MAKT OCH POLITIK On Power and Politics–Swedish politics in a comparative perspective.</em> </p> </div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div>