2015

<div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Bäck, Hanna & Hellström, Johan </p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p>Efter valet 2014: Regeringsbildningen och det inställda extra valet.<em> Statsvetenskaplig Tidskrift, </em> 117(2): 261-278. <a href="http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/12928" class="pdf-link" target="_blank">Open Access</a></p> </div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div><div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Bergman, Torbjörn, Bolin, Niklas & Sandström, Camila</p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p><a href="https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:807406">DÖ är inte hållbar i längden.</a><em> Svenska Dagbladet</em> </p> </div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div><div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Bergman, Torbjörn, Bolin, Niklas & Sandström, Camila</p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p><a href="https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:807418">Det finns möjligheter till blocköverskridande samarbeten.</a><em> OM MAKT OCH POLITIK On Power and Politics–Swedish politics in a comparative perspective.</em> </p> </div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div><div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Walther, Daniel</p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p>Picking the winner(s) : Forecasting elections in multiparty systems.<em> Electoral Studies,</em> Vol. 40, 1–13.<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379415001109/pdfft?md5=bebe8cb298029de852ae03d346b71921&pid=1-s2.0-S0261379415001109-main.pdf" class="pdf-link" target="_blank">Open Access</a></p> </div> </div><div class="col-sm-3"> <div class="journal-papers-doi"><span>DOI:</span> <a href="https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.06.003" target="_blank">j.electstud.2015.06.003</a></div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div><div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Bergman, Torbjörn, Ersson, Svante, & Hellström, Johan</p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p>Government formation and breakdown in Western and Central Eastern Europe. <em> Comparative European Politics.</em> Vol. 13, (3), 345-375.<a href="http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:660605/FULLTEXT01.pdf" class="pdf-link" target="_blank">Access</a></p> </div> </div><div class="col-sm-3"> <div class="journal-papers-doi"><span>DOI:</span> <a href="https://doi.org/10.1057/cep.2013.27" target="_blank">cep.2013.27</a></div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div><div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Bäck, Hanna & Hellström, Johan</p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p>Regeringsbildningen och det inställda extra valet.<em> Statsvetenskaplig tidskrift,</em> Vol. 117, (2), 261-278<a href="https://repdem.org/wp-content/uploads/2023/01/baderstenTidskriftsansvarigPUBLICERAD-20152-10-BackochHellstrom.pdf" class="pdf-link" target="_blank">Full Text</a></p> </div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div>