2021

<div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Oscarsson, Henrik, Bergman, Torbjörn , Bergström, Annika & Hellström, Johan </p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p>Demokratirådets rapport 2021: polariseringen i Sverige.<em> Stockholm:</em> SNS förlag.<a href="https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1540310/FULLTEXT01.pdf%20" class="pdf-link" target="_blank">Full Text</a></p> </div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div><div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name"> Strobl, Daniel, Bäck, Hanna, Müller, Wolfgang C. & Angelova, Mariyana</p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p>Electoral Cycles in Government Policy Making: Strategic Timing of Austerity Reform Measures in Western Europe.<em> British Journal of Political Science, </em> 51(1), 331-352.<a href="https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/89FD7C7E1912BE408A1F502F24001BCA/S0007123419000073a.pdf/electoral-cycles-in-government-policy-making-strategic-timing-of-austerity-reform-measures-in-western-europe.pdf" class="pdf-link" target="_blank">Open Access</a></p> </div> </div><div class="col-sm-3"> <div class="journal-papers-doi"><span>DOI:</span> <a href="http://dx.doi.org/10.1017/S0007123419000073" target="_self">10.1017/S0007123419000073</a></div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div><div class="rushmore-content-area section-journal-papers"><div class="journal-papers-mound-wrap tab-content"> <div class="journal-papers-list"> <div class="journal-papers"> <div class="row"> <div class="col-sm-3"> <p class="jp-name">Walther, Daniel & Hellström, Johan</p> </div> <div class="col-sm-6"> <div class="journal-papers-meta"> <p>Government termination in Europe: a sensitivity analysis.<em> West European Politics.</em> 45 (3): 591-611<a href="https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/01402382.2021.1880720?needAccess=true&role=button" class="pdf-link" target="_blank">Open Access</a></p> </div> </div><div class="col-sm-3"> <div class="journal-papers-doi"><span>DOI:</span> <a href="https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1880720" target="_blank">01402382.2021.1880720</a></div> </div></div> </div><!-- /.journal-papers --> </div></div></div>